Kinas vattenföroreningar är ”bortom all kontroll”

Kinas vattenföroreningar är ”bortom all kontroll”

En bassäng med svårt förorenat vatten bredvid ett kinesiskt stålverk i november 2015. Kina står inför mycket stora problem vad gäller vattenföroreningar, något som bekräftas i en ny rapport. (Foto: Kevin Frayer /Getty Images)

Över 80 procent av Kinas grundvatten är förorenat, enligt en ny rapport från Kinas vattenresursministerium. Det handlar både om tungmetaller och om giftiga organiska ämnen. En vattenresursexpert som Epoch Times har talat med beskriver situationen som oerhört allvarlig, och att orsaken till problemen hittas i det politiska systemet.

Kinas 5 000-åriga civilisation uppstod vid Gula floden och Yangtzefloden, och landet har en lång historia med vattenledningssystem. Idag är vattenföroreningarna i Kina så allvarliga att de blivit ett direkt hot mot hundratals miljoner människor.

Kinas vattenresursministerium publicerade nyligen en rapport om grundvattnets kvalitet i januari månad, där man undersökt vattenprover från 2 103 statliga grundvattenbrunnar. De redovisade siffrorna visar att över 80 procent av grundvattnet är otjänligt att dricka och använda för dagligt bruk, på grund av föroreningar av ytvattnet från fabriks- och jordbruksutsläpp.

De undersökta brunnarna ligger i tätbefolkade slättområden som Songliaoslätten, Nordkinesiska slätten, Jinghanslätten, Shanxi- och Nordvästra slättlandet och bäckenet.

Vattenkvaliteten klassificeras på en femgradig skala, där bara de tre första är tjänliga för människor. Januariresultatet visade att 32,9 procent av vattnet hamnade i klass fyra och 47,3 procent i klass fem, vilket sammanlagt innebär att 80,2 procent av vattnet är otjänligt.

Politiska systemet är källan

Uppgifterna utlöste snabbt panik i Kina, men ministeriet förklarade att vattenproverna mestadels kom från ytligt grundvatten, medan städernas dricksvatten kommer från djupt grundvatten.

Men enligt en rapport från Kinas geologiska vetenskapsakademi är 73 procent av det djupa grundvattnet på den Nordkinesiska slätten i klass fyra eller fem, och därmed otjänligt som dricksvatten.

Föroreningen av ytvatten och ytligt grundvatten hänger ihop, och vattenföroreningar innebär också att grödor och livsmedel förorenas.

Wang Weiluo är en välkänd vattenresurs- och miljöexpert baserad i Tyskland. Han säger att industrin är den stora boven bakom det förorenade grundvattnet. Men i Kina har man också pumpat upp för mycket djupt grundvatten och ersatt det med svårt förorenat ytvatten för att undvika landsättningar. Det har orsakat att även djupa och medeldjupa vattenreserver blivit förorenade.

– Jag anser att det bara finns en källa till föroreningarna, och det är det politiska systemet, sade han.

Bortom all kontroll

Förutom grundvattenproblemen så överlever inte fiskar i 75 procent av de stora floderna, och 280 miljoner invånare tvingas använda otjänligt dricksvatten.

Wang säger att kommunistpartiets snabba industriutveckling har ett pris, och en del av det priset är förgiftad miljö.

– Samtidigt bygger kommunistpartiet dammar i alla floder, och ytvattnet kan inte längre rena sig själv. Kinas vattenförorening är redan bortom all kontroll, sade Wang.

Rapportering av Lin Yi

FAKTA: Kinas vattenföroreningar
Två tredjedelar av grundvattnet och en tredjedel av ytvattnet är olämpligt att hantera för människor.Fisk kan inte överleva i 75 procent av Kinas stora floder.

280 miljoner invånare använder olämpligt dricksvatten.

250 miljoner bostadsområden ligger i närheten av stora vägar eller förorenande fabriker.

1 700 vattenföroreningsincidenter inträffar varje år.

68 olika typer av antibiotika och 90 andra sorter läkemedelsingredienser har upptäckts i ytvatten.

I början av 2015 togs vattenprover i 29 stora till medelstora städer. Närmare hälften fick anmärkning på minst en punkt.

100 miljoner kineser dricker vatten som innehåller arsenik, fluorid och jod. 21 miljoner har redan förgiftningssymptom, och 87 miljoner är i riskzonen. 600 000 utsätts för arsenikföroreningar som orsakar hudsjukdom och cancer, och 30 miljoner har sköldkörtelproblem på grund av fluorider.

Kinas miljökatastrof

Mer nyheter

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.