03.02.16

Katastrofläge för vatten- och avloppsledningar

Vi har sett det förr och nu händer det igen. En stor ledning vid Köpings vattentorn klarade inte av väderleken, denna gång kylan, vilket ledde till katastrofläge i hela kommunen med stängda sjukhus och skolor som följd.

Enligt uppgift väntas fler ledningar knäckas av kölden den närmaste tiden. Hur hamnade vi här?

Läs mer