Det är den lägre yt- och grundvattennivån som gör det angeläget att kontrollera kvaliteten i den egna brunnen. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det är upp till fastighetsägaren att driva och sköta brunnen.

Nässjö kommuns miljöhandläggare Monica Johansson säger att det förmodligen finns betydligt fler med grävd eller borrad brunn som man inte har nått i utskicket med uppmaningen.

— Det förs inga register över fastigheter med vattenbrunnar. Vem som helst får borra efter vatten utan att anmäla detta, säger hon.

Vatten är viktigt

Vattenkvaliteten kan variera över tid. En rekommendation från Livsmedelsverket är att man bör ta ett prov minst var tredje år. Oftare om det förändras märkbart.

Ett dåligt vatten behöver varken lukta eller smaka illa, men kan ändå ge effekter på din hälsa.

Fastighetsägare som är intresserade av att ta ett vattenprov erbjuds nu att göra det till rabatterat pris. Nässjö kommun har ett samarbete med Alcokontrol.

Får resultat

Hur går det då till?

Företaget skickar hem ett paket med flaskor och instruktion hur man tar provet. Det skickas sedan iväg och fastighetsägaren får därefter ett analysresultat hemsänt.

Får man beskedet att vattnet inte är tjänligt bör man ta kontakt med kunnig personal för att åtgärda problemen.

— Den vanligaste anledningen till att folk tar ett vattenprov är att man har fått barnbarn. Man vill veta att vattnet är ok när de hälsar på, säger Monica Johansson.