03.03.17

Husägare uppmanas göra radonmätningar

Läs mer här

Radon varken syns eller luktar. Många kan därför ha höga halter av det farliga ämnet i sin bostad utan att veta om det. Höganäs kommun vill nu att fler husägare får upp ögonen för problemet.
Petra Olsson

Det radioaktiva grundämnet radon är en gas som finns naturligt i luften, marken och vattnet. Men när radonhalterna i en bostad är för höga kan det vara skadligt för hälsan. Enligt Boverket är det omkring 500 personer per år som drabbas av lungcancer på grund av radon i bostaden.
– Risken ökar när du är rökare eller passiv rökare. Bor du i ett radonhus under en längre tid ökar risken markant, säger Izabella Wiberg, praktikant och ansvarig för radonprojektet vid Höganäs kommun.
Det var nio år sedan som kommunen uppmanade Höganäsbor att göra radonmätningar i sin bostad. Nu är det dags igen.
Izabella Wiberg berättar att kommunen har skickat ut brev till alla hushåll där det sedan tidigare har uppmätts en radonhalt över gränsvärdet på 200 Bq/m3.
I brevet finns information om hur man går tillväga för att göra en ny mätning. För en del kan brevet komma som en överraskning.

 

– Det kan ha varit en tidigare ägare som har utfört mätningen och att man inte har blivit upplyst om det, säger Izabella Wiberg.
Villaägare som bor i hus där byggmaterialet blåbetong ingår bör vara särskilt noga med att göra en radonmätning. Materialet började tillverkas 1929 och har visat sig innehålla mycket radium. Även om tillverkningen upphörde på 1970-talet finns det fortfarande ett stort antal byggnader som innehåller blåbetong.
– Bor man i ett hus med blåbetong så brukar det räcka att öka ventilationen, säger Izabella Wiberg.

Med hjälp av en mätare kan husägare få en indikation om radon finns i huset.
Bild: Sven-Erik Svensson
Men det kan finnas anledning att radontesta huset ändå. Radon som finns naturligt i marken kan ta sig in genom sprickor i bostaden.
Kommunen utför inga mätningar men kan hjälpa till med kontaktuppgifter till ackrediterade företag. Och enligt Izabella Wiberg gäller det att boka besök snart.
– Mätningen ska göras under minst två månader under vinterhalvåret för att vara godkänd. Det innebär att mätningen måste påbörjas senast den sista februari.

Husägare som vill ta reda på om byggnaden innehåller radon kan låna en gammamätare av kommunen. En mätning med instrumentet ger en indikation om blåbetong ingår som byggmaterial.