08.06.16

Hoten mot Vänerns dricksvatten kartläggs

Vänern, precis där Örsholmsälven och Kaplansälven mynnar ut. Foto: Lars-Gunnar Olsson/Sveriges Radio.
Flera värmländska kommuner hämtar sitt drickvatten från Vänern. Foto: Lars-Gunnar Olsson/Sveriges Radio.

Hoten mot vårt dricksvatten från Vänern ska kartläggas. Det är Vänerns vattenvårdsförbund som gett en konsultfirma i uppdrag att beskriva de hot och risker som kan finnas.

– Vattenvårdsförbundet tar det övergripande ansvaret för en riskanalys för hela Vänern, säger Sara Peilot på Vänerns vattenvårdsförbund.

I Värmland är det Karlstads kommun och Säffle kommun som har dricksvattentäkter i Vänern, men vattnet försörjer både Hammarö och Grums kommuner också.

– Kommunerna kan ha stor nytta av den här utredningen som kompletterar arbetet med vattenskyddsområdena, förklarar Sara Peilot.

Karlstads kommun har sin vattentäkt i Vänern klassad som vattenskyddsområde medan Säffle kommun har sin ansökan inlämnad till länsstyrelsen för beslut.

Risker som kommer att beskrivas i utredningen är klimathotet med översvämningar, nya invasiva arter som sjögull och vandrarmusslan, bakterier och parasiter, men även risker för föroreningar och giftiga algblomningar

Karlstads vattenkraftverk är Vänerns största och producerar dagligen 22 tusen kubikmeter dricksvatten. Säffle kommun producerar dagligen 4500 kubikmeter ur Vänern. Dagligen tas 56 tusen kubikmeter vatten ur Vänern till dricksvatten.

I november ska utredningen vara klar och då kommer också rekommendationer till kommunerna om vad de bör ytterligare göra för att skydda sina dricksvattenintag.