16.01.23

Höga halter av miljögift i dricksvattnet oroar Malmköpingsbor

  • För att minska riskerna för människors hälsa skärps nu gränsvärdet för miljögiftet PFAS i dricksvatten.
  • I kommunalt dricksvatten i Sörmland är halterna låga, under det kommande gränsvärdet 4 nanogram/liter.
  • I Malmköping ligger dock PFAS-halten närmare 50 procent högre än det kommande gränsvärdet, men enligt Asoos Rasool, vd på Sörmland Vatten, finns det ingen anledning till oro.

Läs mer här

Bli kontaktad av oss och få gratis rådgivning