16.01.23

Höga halter av miljögift i dricksvattnet oroar Malmköpingsbor

  • För att minska riskerna för människors hälsa skärps nu gränsvärdet för miljögiftet PFAS i dricksvatten.
  • I kommunalt dricksvatten i Sörmland är halterna låga, under det kommande gränsvärdet 4 nanogram/liter.
  • I Malmköping ligger dock PFAS-halten närmare 50 procent högre än det kommande gränsvärdet, men enligt Asoos Rasool, vd på Sörmland Vatten, finns det ingen anledning till oro.

Läs mer här