11.09.18

Höga halter av fluorider i dricksvattnet i Backe

Läs mer här

Dricksvattnet i Backe innehåller förhöjda värden av fluorider och klassas därmed som otjänligt. Boende i området kan hämta vatten ur en vattentank på torget i Backe.

Flourid är ett ämne som förekommer i vissa grundvatten i Sverige. Ämnet skyddar mot karies men allt för höga halter medför risker. Strömsunds kommun skriver på sin hemsida att framförallt små barn bör skyddas mot högt intag av fluorider.

Alltför höga halter av fluorid kan leda till tandfluoros, skönhetsfläckar på tänderna och öka risken för karies. Måttlig tandfluoros har ingen medicinsk betydelse.

Strömsunds kommun har ställt ut en vattentank på torget i Backe där boende i området kan hämta dricksvatten.

Kommunen vidtar nu åtgärder och hoppas på att vattnet ska vara tjänligt på onsdag.

– Vi kommer ta nya prover på onsdag. Då hoppas vi att provet är godkänt, säger Helen Löfgren Larsson, VA- och renhållningschef på Strömsunds kommun.