Höga Ecolihalter i fjällvattendrag

Läs mer här

UPPDATERAD 
PUBLICERAD 

Det har uppmätts höga halter av tarmbakterien Ecoli i ett vattendrag i västra jämtlandsfjällen. Ecoli är en indikation på färsk avföring i vattnet. Det rör sig om återkommande höga halter varje höst i älven Enan, där det normalt inte borde finnas.

– I en fjällbäck eller ett vattendrag i fjällen ska det normalt inte finnas Ecoli, fastslår docent i miljövetenskap Anders Jonsson vid Mittuniversitetet.

De höga halterna är därför anmärkningsvärda och oroande.

Kan leda till allvarlig sjukdom

– Det är allvarligt därför att om vi tänker oss att det här indikerar färsk avföring från människa, då finns också alla andra föroreningar som är förknippade med mänsklig avföring, det vill säga läkemedelsrester, gifter från hushåll och patogena organismer som Cryptosporidium, som är ett välkänt exempel på en mikroorganism som gav stort sjukdomsutbrott i Östersund 2010, säger docent Anders Jonsson.

Så man kan alltså bli allvarligt sjuk om man dricker fjällvatten med höga Ecolihalter?

–  Det kan man bli och man blir troligtvis inte sjuk av Ecoli utan av de eventuella patogener eller föroreningar som finns, alltså av de sjukdomsframkallande bakterier som också kan finnas där. De indikerar en risk för hygieniskt betänklig förorening, säger Anders Jonsson.

När det rör sig om så här kraftigt förhöjda Ecolihalter så kommer utsläppen med största sannolikhet från människor och inte djur. Det visar forskning som Anders Jonsson och hans medarbetare har genomfört.

Mycket höga Ecolihalter

Det är ovanför bron i Enkroken, en dryg mil från Storlien, som mätningarna har gjorts i Enan. Enan som är ett av Indalsälvens källflöden, rinner upp i Sylarna och fortsätter ner till Ånnsjön. Det är på hösten som halterna varit förhöjda och det handlar om återkommande höga halter, under mer än 20 års tid.

Variationerna mellan åren är stora, med extrema toppar som för tre år sedan när det uppmättes 300 Ecoli kolonier per 100 ml vatten. Bara 10 Ecoli innebär att brunnsvatten anses otjänligt. Rör det sig om kommunalt dricksvatten är vattnet otjänligt vid 1 Ecoli.

– Det är mycket höga halter periodvis (i Enan) och det ska normalt inte finnas ens 1 Ecoli per 100 ml i rent vatten, fastslår Anders Jonsson.

ECOLI OCH MÄTNINGARNA I ENAN

Ecoli som ofta stavas E. coli (Escherichia coli) är en vanlig bakterie i tarmen hos människa och varmblodiga djur. Förekomsten av Ecoli i vatten kan därför användas som indikator på fekal förorening (avföring). Föroreningen kan ha diffusa källor såsom jordbruk eller läckande avlopp från befolkningstäta områden och från förorenat ytvatten. (källa: Anders Jonsson, Harvey, Tran, Myers, Wade, Collins, Tornervi och medarbetare).

– Ecoli i sig är en bakterie som är helt naturlig och som normalt sett är ofarlig. Det är inte Ecoli i sig vi oroar oss för när den kommer ut i vattnet. Det är viktigt att förstå. Utan att vi använder Ecoli som en markör. Därför att finns Ecoli i vattnet då finns det sannolikt det vi kallar färsk fekal förorening, alltså avföring i vattnet, från varmblodiga djur eller människa, säger Anders Jonsson.

Mätningarna vid Enkroken i Enan görs i februari, mars, maj, augusti, oktober och december varje år. De höga Ecolihalterna har nästan uteslutande uppmätts på hösten, det vill säga i augusti och oktober.

Mätningarna har utförs sedan 1973, och sedan ett antal år genomförs de av Indalsälvens vattenvårdsförbund, IVF, en ideell sammanslutning av kommuner och företag längs Indalsälven som genomför årliga vattenprover (recipientprover) i Indalsälven och större biflöden. Målsättningen för förbundet är att Indalsälven ska hålla dricksvattenkvalitet.

Källa: Indalsälvens vattenvårdsförbund

Mer nyheter

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.