”Hög tid att säkra framtida vattenförsörjning”

Läs mer här

”Hög tid att säkra framtida vattenförsörjning”

vatten
Alla landets kommuner kommer att drabbas av förändrad vattentillgång och vattenkvalitet på grund av klimatförändringar, skriver artikelförfattarna. Foto: Johan Nilsson/TT

OPINION · ”Dålig eller ingen vattentillgång eller dålig vattenkvalitet slår snabbt hårt mot hela samhället och kan snabbt skapa stora ekonomiska förluster”, varnar Robert Jönsson och Anna Mäki.

Robert Jönsson
vattenexpert ÅF
Anna Mäki
Vattenexpert ÅF

Kunskapen om vattenförsörjningen är alldeles för låg i Sveriges kommuner. Ändras inte detta riskerar vi att hamna i ett mycket oroväckande läge.

Alla landets kommuner måste påbörja sitt arbete för att säkra sin vattenförsörjning och se till att man inte drabbas av ett oönskat läge med sämre vattentillgång eller vattenkvalitet.

Sverige befinner sig in en helt ny vattenförsörjningssituation. Vanan vid att ha i princip obegränsad tillgång till bra dricksvatten håller detta nu på att förändras på grund av klimatförändringar.

Vattenbristen i kommunerna på Öland och Gotland är vid det här laget välkänd men många fler är redan drabbade.

Faktum är att under våren har hela fem län runt om i landet varnat för att de kommer att drabbas av vattenbrist under sommaren. Även i Norrland finns indikationer på för lite vatten i systemen.

Detta är dock bara början. Faktum är att alla landets kommuner kommer att drabbas av förändrad vattentillgång och vattenkvalitet på grund av klimatförändringar.

Det kommer att slå olika. Medan delar Sverige kommer att få betydligt mindre nederbörd, kommer andra delar få mer än i dag; dessutom kan nederbörden komma intensivt och därav bli mer svårhanterlig. Andra kommer få problem med vattenkvaliteten.

Risken för hälsomässiga problem orsakade av dricksvattnet ökar när vattenkvaliteten i grundvattenmagasinen blir sämre, exempelvis då risken för saltvatteninträngning och tillrinning av grundvatten från andra områden/marknivåer ökar.

Det är osäkert hur väl de svenska vattenverken är rustade för detta.

Dålig eller ingen vattentillgång eller dålig vattenkvalitet slår snabbt hårt mot hela samhället och kan snabbt skapa stora ekonomiska förluster.

Jordbruk kan tvingas till nödslakt, industrier tvingas lägga ner. Privatpersoner kan insjukna, följt av ytterligare problem för samhället då arbetskraften uteblir.

Men faktum är att det går att göra många förebyggande åtgärder som skulle minska konsekvensen av en förändrad vattentillgång radikalt.

Analyser har visat att ett vattenburet utbrott som vi sett i Bergen och Östersund under senare år kostat ungefär 10.000 kronor per person som drabbats. Uppskattningsvis insjuknar ungefär hälften av invånarna vid ett utbrott och för en stad på 100.000 invånare innebär det en kostnad på en halv miljard kronor vid ett vattenburet utbrott.

För dessa pengar kan man vidta många förebyggande åtgärder.

För att påskynda det förebyggande arbetet är nu det mest centrala att alla Sveriges kommuner gör en nuläges-/systemanalys. Den grundläggande frågan är hur situationen ser ut idag. Hur ser till exempel grundvattenytor och vattenmagasin ut?

Idag har många kommuner inte kunskap om detta.

Därefter bör man studera SMHIs klimatprognoser. Hur väntas klimatförändringarna påverka kommunen och hur kan det i sin tur påverka förutsättningarna för dricksvattenproduktion?

I analysen bör kommunerna också lägga in sina egna framtidsplaner.

Är det till exempel möjligt att öka invånarantalet med tanke på hur vattensituationen ser ut i dag och i framtiden? Vilka risker finns för negativ påverkan på vattenleveransen och/eller vattenkvaliteten?

När analysen är klar måste åtgärdsarbetet påbörjas. Vilka möjligheter finns att få tillgång till mer vatten, eller för att bli av med den ökande nederbörden? Det finns ett batteri av åtgärder att vidta. Kan man nyttja grundvattenmagasin? Går det att borra fler brunnar? Finns det tekniska åtgärder att göra? Kan man samarbeta med en annan kommun? Det är också centralt att kommunerna lär sig av varandra och delar kunskap.

Hur mycket det förebyggande arbetet kommer att kosta och vilka åtgärder man vidtar blir i slutändan en prioriteringsfråga.

Sverige har stora möjligheter att klara de förändrade förutsättningarna för dricksvattenförsörjningen.

Men för att klara det måste vi börja förbereda oss nu! Det här är en fråga som måste tas på största allvar.

Mer nyheter

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.