Havsvattnet försuras snabbare än vad som tidigare trotts, på grund av att organiskt material från tinande permafrost frisätts. Ny forskning från bland annat Stockholms universitet anger detta som en bidragande orsak till försurningen.

Observationer för studien har gjorts under tio års tid vid Östsibiriska arktiska shelfhaven, som är ett extra klimatkänsligt område.

Forskarna anser att den extrema bristen på aragonit som har uppmätts i studien speglar försurningsnivåer som är mycket högre än vad som har förutsetts för området för år 2100.

Aragonit är en sorts kalciumkarbonat som behövs för att havsdjur ska kunna bilda skelett och skal.

Studien är ett resultat av ett samarbete mellan forskare från Sverige, USA och Ryssland och har publicerats i tidskriften Nature Geoscience.