16.07.18

Havsvatten kan bli dricksvatten

Läs mer här

Om vatten från haven renas från salt, går det att dricka. Det kan vara en extra möjlighet i torkan när det är lite tillgång på dricksvatten.

Vi fortsätter berätta om effekter och tankar kring sommarens torka. Nu är det nämligen så att fler börjar fundera på om det inte går att använda havsvatten för att dricka. Men först måste saltet tas bort. Reporter Carl V Andersson berättar mer:

– Tekniken som används kallas omvänd osmos, där havsvatten pressas igenom ett filter och kommer ut renat från salt, och det är en teknik som kan användas i stor skala. Som på Öland och Gotland där man satsar på avsaltning för att trygga tillgången på kommunalt dricksvatten.