16.01.23

Hårdare krav kring farliga ämnen i dricksvatten

  • Till årsskiftet kommer nya gränsvärden för vattenkvalité och hårdare krav kring cancerframkallande PFAS-ämnen.
  • Fredrik Kilstam, driftschef på Örebro Vattenverk, tror att vattnet i Örebro län kommer att klara de nya högre kraven.
  • ”Där vattnet inte klarar de nya gränsvärdena kommer man få installera ny dyr vattenreningsteknik.” säger Ingrid Ericson Jogsten, forskare inom kemi på Örebro Universitet.

PFAS eller högfluorerade ämnen är ett samlingsnamn för flera ämnen med olika egenskaper och som används mycket i samhället. Den gemensamma faktorn är att de alla är svåra att bryta ned och viss PFAS kan ha skadliga effekter för både människa och miljö. Ämnen är syntetiskt framställda och finns inte i naturen.

Källa: Kemikalieinspektionen.

Läs mer här

Bli kontaktad av oss och få gratis rådgivning