Det är inte alla arter som skulle trivas om Vättern i framtiden fick varmare vatten. Måns Lindell, sötvattensekolog på Vätternvårdsförbundet på Länsstyrelsen i Jönköpings län, berättar att flera laxarter som exempelvis öringen tillhör förlorarna.

– Rödingen är en fisk vi ofta talar om som hotas om vattnet blir för varmt. Rödingen far illa om det blir en ändring av ekosystemet i vattnet. Vättern har flera feta fiskar som dessutom är känsliga för miljögifter och kemikalier, säger Måns Lindell och fortsätter:

– Vissa fiskarter kan inte reproducera sig i för varmt vatten. Vi har nejonöga, ett ålliknande urtidsdjur som vill simma upp och leka i bäckarna. Om det blir mer torka i framtiden torkar bäckarna ut och djuret överlever inte utan självdör. Det här förändringarna är något som troligen sker till följd av klimatförändringarna.

Har kontroller

Måns Lindell menar att klimatförändringarnas effekter ihop med risk för nya främmande arter och miljögifter är några av de största hoten som finns gällande Vättern i framtiden.

– Då och då lyfts det fram konstiga larm för Vättern. Det talas om att det pågår industriverksamhet i norra delen av sjön, deponi utanför pappersbruket som målas upp som ett stort hot mot Vättern. Men det är som att jag skulle beskriva dig utifrån din tånagel. Det ser såklart inte snyggt ut, men det här är också platser som vi har kontroller och riskklasser på. Detta är inte det största hotet mot Vättern, inte alls, säger Måns Lindell, som dagligen jobbar med frågan.

Kan behövas mer klor

Varmare vatten ökar också risken för att det kan bli mer bakterier i vattnet. Då många använder Vättern som dricksvatten innebär detta att det kan komma att behövas mer klor för att rena vattnet i framtiden.

– Vattnet kommer inte bli farligt att dricka, kloret dödar ju bakterierna. Men vi vet ju hur vattnet utomlands smakar. Mycket klor ger lätt en smak av simhall, säger Måns Lindell.

Jönköpings kommun tar sitt dricksvatten från ett större djup än Motala och Vadstena och kommer därför inte drabbas på samma sätt.

– Men Motala och Vadstena bör nog planera om sitt vattenintag och klimatsäkra det. Jönköping tar sitt vatten från sådant djup att där troligtvis fortfarande kommer att vara kallt vatten även om 100 år. Jönköping kommer även kunna ta sitt dricksvatten från Vättern i framtiden, säger Måns Lindell.

Länsstyrelsen jobbar dagligen med att ha koll på konsekvenserna av klimatförändringarna.

– Visst kan det kännas meningslöst att jobba med klimatfrågan ibland, när man hör om att klimatförändringarna redan är här. Vi är helt beroende av individens medvetenhet och alla har inte möjlighet eller vill ändra på sin livsstil av olika skäl. Tyvärr tror jag inte att individen kommer att rädda världen utan det behövs nog storskaliga beslut från staten och branscher, säger Måns Lindell.