24.10.14

Gotland har otjänligt dricksvatten

2014-10-24

Hela 70% av enskilda brunnar på Gotland har otjänligt vatten eller tjänligt med anmärkningar. Totalt handlar det om runt 7000 brunnar. De vanligaste problemen är att vattnet är för salt eller att det innehåller bakterier.

Ett av Sveriges 16 prioriterade miljömål som ska var uppfyllda år 2020 är ”Grundvatten av god kvalitet”. Detta kommer Gotland inte att uppnå som det ser ut idag.
– Det är ett önskvärt mål, men det är inte möjligt att komma dit helt enkelt, säger Magnus Pettersson miljöinskyddsinspektör på Region Gotland.

Läs mer om Gotlands dricksvatten hos Sveriges Radio.