Gör dricksvattnet till riksintresse – nu

Läs mer här

Tillgången på rent dricksvatten är något vi länge har tagit för givet i Sverige, men de senaste somrarnas torka har lett till att grundvattennivåerna blivit hotfullt låga och det har varit dricksvattenbrist på flera håll även i det annars så vattenrika Sverige.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och vi behöver göra allt vi kan för att skydda det. I Sverige konsumerar varje invånare ungefär 160 liter vatten per dag, varav 10 liter går till dryck och matlagning.

Miljöpartiet arbetar för att det ska tas mer hänsyn till ett förändrat klimat när vi planerar vårt samhälle och när vi bygger nytt. Det krävs avloppslösningar med cirkulära system som ger bättre hushållning av vårt vatten. Vi behöver också ta vara på regnvatten på ett bättre sätt.

Vi hämtar vårt dricksvatten ur sjöar och från grundvatten. Det är därför väldigt viktigt att vi ser till att följa EU:s vattendirektiv som säger att alla våra vatten ska hålla ”God ekologisk status”, och det måste vi göra snabbt nu. Vattendirektivet säger att det arbetet ska vara färdigt under den kommande mandatperioden, år 2021.

Länsstyrelsen har gjort kartläggningar av våra sjöar och i de fall de sett att de inte håller måttet har de upprättat åtgärdsprogram. Ett sådant åtgärdsprogram finns till exempel för Norrköpings största vattentäkt, Glan. Det är bra att den kartläggningen och det åtgärdsprogrammet finns. Nu behöver vi ju bara sätta igång och göra verklighet av det också.

Ett effektivt sätt att rena vatten är att skydda och återskapa våtmarker som blivit utdikade, och det är ett mycket bra sätt att ta hand om vatten vid skyfall. Andra sätt att rena vårt dricksvatten är att hjälpa fastighetsägare med deras enskilda avlopp. Det finns sommarstugeområden som ännu inte har en effektiv och ren avloppslösning.

Vi behöver också se till att våra reningsverk och vattenverk kan ta bort de sista läkemedelsresterna ur vattnet. Fiskar ändrar kön när de lever i p-pillerdränkta vatten. Vad som händer med oss människor vet vi inte.

En annan stor vattentäkt i Östergötland är Vättern. Där har man i år konstaterat bottendöd i flera områden. Militären har också fått ett utökat tillstånd att använda Vättern som skjutfält.

Miljöpartiet vill att vi gör dricksvatten till ett riksintresse, så som militären redan är. Då skulle vi verkligen på allvar kunna stoppa skjutningarna i Vättern. Då skulle vårt viktiga dricksvatten få ett riktigt skydd.

Utan rent vatten kan inget leva.

Gör dricksvatten till riksintresse – Nu.

Mer nyheter

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.