Fortsatta åtgärder mot dålig vattenkvalitét

Publicerad fredag, 24 juni 2016, 08:21 av Björn Smitterberg

vattenverk_villabad_loKlagomålen på dricksvattnet i Lidköping har ökat markant, enligt uppgifter från Teknisk service i Lidköpings kommun. Redan har en del av vattenledningsnätet rengjorts genom en speciell form av spolning. I augusti återupptas det arbetet då fyra mil av de kommunala ledningarna skall spolas.

Några som bor i centrala Lidköping har hört av sig och påtalat att vattnet luktar mossa eller alger. Något som Lidköpingsnytts skribent själv reagerat på – särskilt påtagligt var det under de varma dagarna under försommaren.

Samtidigt som beslut om renspolning tagits förbereds för upphandling av ny teknisk utrustning som skall göra att vattentillgången skall säkras med bättre kvalitet än hittills – Klicka till tidigare notis.

– Med start i augusti kommer enheten Vatten-Avlopp vid Teknisk Service att spola rent cirka fyra mil av det kommunala vattenledningsnätet i Lidköpings tätort, uppger man. Syftet med arbetet är att inventera ledningsnätet, samt att spola rent ledningarna så att vi får bukt med de lukt- och smakförändringar som många har upplevt under det senaste året.

– I samband med inventeringen kommer även ett stort antal huvudventiler och brandposter att funktionstestas och bytas ut. Spolningen kommer att utföras etappvis, och första etappen startar vid Lockörns vattenverk och sträcker sig fram till Lidan.

Luft och vatten pressas in i ledningarna under högt tryck. Spolningen sker via brandposter. Spolningen innebär att vattnet kommer att stängas av områdesvis. Arbetet pågår till slutet av oktober 2016.

Berörda konsumenter kommer att få information hem i brevlådan.

I samband med spolningen kommer vattnet att kunna bli missfärgat – och VA-enheten uppmanar att man inte ska använda det vattnet till något – inte ens tvätt. Men det påpekas att det inte är farligt. Man skall spola kallvatten till det blir rent och fritt från luftbubblor.

Så här förklarar Teknisk Service problemet:

Under 2015 fram till idag har mängden klagomål på dricksvattnet ökat markant. Anledningen till detta beror på flera faktorer.
I mitten av april 2015 bytte Vatten-Avlopp desinfektionsmedel på dricksvattnet. Tidigare köptes klorgas för att tillverka klordioxid som sedan användes för desinfektion av mikroorganismer och bakterier. Men klorgasen är giftig och innebar en arbetsmiljörisk för de anställda på vattenverket, och även risk för läckage genom kopplingar och slangar vilket kan drabba både anställda och närboende.
Numera används istället natriumhypoklorit för desinfektion. Det är samma medel som majoriteten av de svenska vattenverken använder. Natriumhypoklorit är inte en lika stabil klorförening som klordioxid, vilket innebär att den har lättare för att reagera med andra ämnen. På insidan av ledningarna i ledningsnätet bildas en beläggning eller avlagring, så kallad biofilm. När desinfektionskemikalien byttes ut fick biofilmen nya ämnen att reagera med, vilket resulterade i en förändrad lukt och smak på vattnet.
Att lukt och smak kan upplevas som varierande har även att göra med den ojämna kvalitet som Vänervattnet håller när det kommer in till Lockörns vattenverk. Variationerna beror främst på väder och vind, något vi tyvärr inte kan styra över.
De tre senaste åren har stora renoveringar genomförts på Lockörns vattenverk. På grund av gammal utrustning kan vi i dagsläget inte köra verket med full kapacitet. Effekten blir att en del anläggningsdelar blir väldigt hårt pressade. En lösning på detta är framtagen och installation av ny utrustning kommer att påbörjas under hösten 2016.
Kombinationen av nytt desinfektionsmedel, ett hårt pressat vattenverk och ojämn råvattenkvalitet är alltså anledningen till dagens variation på vårt dricksvatten.

Mer nyheter

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.