PFAS är ett samlingsnamn för en grupp syntetiska ämnen som används i bland annat klädimpregnering, ytbehandling och släckskum. Gravida riskerar att få i sig ämnena via dricksvattnet, något som bland annat skett i Kallinge i Blekinge där det år 2013 uppdagades att invånarna druckit vatten med förhöjda PFAS-värden i flera år.

Gravida kvinnor fick således i sig drygt 6 000 procent högre doser av kemikalierna än Livsmedelsverkets riktlinjer.

Konsekvenser för de ofödda barnen är ännu okänd. Studien har dock bland annat påvisat sämre skydd vid vaccinering och lägre födelsevikt hos barnen.

– De PFAS-ämnen som vi ser i mammans serum, eller blod, de kan vi också hitta hos fostret i olika vävnader, säger Pauliina Damdimopoulou, forskare vid Karolinska Institutet, till radion.

Stämmer bolaget

Runt 170 personer i PFAS-föreningen i Kallinge och Ronneby har stämt det kommunala bolaget Ronneby Miljö och Teknik (Miljöteknik) vid Blekinge tingsrätt för att dricksvattnet har varit förorenat med PFAS-ämnen.

Fallet kommer att prövas i domstol i år.