04.04.16

Förorenade snömassor rinner rakt ut i dricksvattnet

  •    Det finns troligen tungmetaller från vinterns snöröjning. Men Hemab har inte märkt någon försämring i kvalitén på dricksvattnet.

    Det finns troligen tungmetaller från vinterns snöröjning. Men Hemab har inte märkt någon försämring i kvalitén på dricksvattnet. Fotograf: Ola Thelberg
  • Fotograf: Ola Thelberg

 

Vattnet från snötippen på Bondsjöhöjden rinner rakt ner i marken i närheten av kommunens vattentäckt.

Men varken kommunen eller Hemab anser att tippen har någon negativ påverkan på vattenkvalitén.

– Möjligen på lång sikt om det finns tungmetaller i snömassorna, säger Tobias Sjöstrand, affärsområdeschef på Hemab.

Härnösandsbor har hört av sig till kommunen och Allehanda.se.

– Det här har pågått i många år, varför görs inget åt det, undrar en boende i området.

Även Hemab som ansvarar för kommunens vattenförsörjning känner till problemet. De har haft flera telefonsamtal från Härnösandsbor.

Snömassorna kommer från snöröjningen av villagatorna på Bondsjöhöjden i Härnösand.

Läs mer: Kritik från LRF mot vattenskyddsplan

Det är en så kallad närtipp, en av flera i kommunen där det bara får tippas snömassor från det närliggande området.

Kommunen har också tre större snötippar.

Det som göms i snö kommer upp i tö, sjöng Robert Broberg. När snömassorna tinar kommer det fram grus, sand och annan smuts.

Ett känt faktum är att det också följer med partiklar som inte syns, exempelvis tungmetaller från bilarnas avgaser och partiklar från däck som kan vara skadliga för människor och miljön.

Hemab har påtalat problemet för kommunen.

Läs mer: Algblomning i dricksvattnet

Men något formellt fel har inte begåtts av kommunens entreprenör som snöröjer eftersom området är utpekat som snötipp.

Allt talar för att det blir sista året som det tippas snö på platsen. Hemab jobbar med att skapa ett vattenskyddsområde kring sina vattentäkter som omfattar sjöarna Öjesjön, Långsjön och Bondsjön.

– Det här är en process som pågår. Och vi räknar med att kommunen hittar en ny upplagsplats, säger Tobias Sjöstrand.

Smältvattnet rinner ner i marken och vidare ut i Bondsjön där Hemab hämtar sitt dricksvatten.

– Vi gör fortlöpande rutinmässiga kontroller. Några förändringar i vattenkvalitén har inte skett, säger Sjöstrand.

Läs mer: Protester mot ny VA-ledning

Härnösands kommun har en dialog med Hemab.

– Vi känner till problemet men bedömer att vattenkvalitén inte är påverkad. Nu är det på gång att snötippen ska upphöra, vilket är bra, säger Lena Drejare, miljöhandläggare i Härnösands kommun.

De vanligaste tungmetallerna från snöröjning är bly, koppar, zink, kadmium, krom, nickel och järn. Blyutsläppen har minskat tack vare den blyfria bensinen. Tungmetallerna kan inte brytas ned och kommer alltid att finnas kvar i ekosystemet i en eller annan form.

■■ För mer nyheter om Härnösand, klicka här – och följ Allehanda.se på Facebook.