Det handlar om ett medel som innehåller en av tre förbjudna neonikotinoider, och som har pekats ut som delaktiga i de senaste årens bidöd.

Sverige har varit pådrivande för restriktioner för neonikotinoider inom EU, och Kemikalieinspektionens har tidigare sagt nej i liknande ärenden.

Kemikalieinspektionens avdelningschef Agneta Westerberg säger att det handlar om en nöddispens och att den är nödvändig för att odlarna ska få produktionen att fungera över huvud taget. Men beslutet är ifrågasatt inom myndigheten. En del anser att beslutet är dåligt underbyggt och att det går att använda andra, tillåtna medel.

Läs mer: Studie: Ökade koldioxidutsläpp fick inte träd att växa mer

– De är ju godkända för andra typer av användningar också. När vi pratar om sockerbetsodling finns det just nu inte några andra medel som är tillräckligt effektiva, säger Agneta Westerberg.

Sockerbetor lockar inte bin och humlor, och i nöddispensen ingår villkor som begränsar vad som får odlas på åkrarna kommande år.

– Efterföljande säsong får man inte odla andra grödor som blommar. Det är en extra åtgärd vi vidtagit, säger Agneta Westerberg.