20.02.14

Farliga kemikalier via brandskum i dricksvatten

2014-02-20

Livsmedelsverket varnar nu för att kemikalier från brandskum kan finnas i dricksvatten runt om i Sverige. Samtliga kommuner som har dricksvattentäkter i närheten av brandövningsplatser har uppmanats att undersöka om vattnet är förorenat. Läs mer.