26.03.14

Får du ditt dricksvatten från egen brunn? Detta ska du tänka på.

2014-03-26

I Sverige finns det över en miljon hushåll med permanent boende, och ungefär lika många fritidshus, som får sitt dricksvatten från enskilda brunnar. I de permanenta hushållen lever cirka 300 000 barn under 19 år. Med den kunskapen är det förvånande att endast cirka 25% av alla enskilda brunnar i Sverige beräknas ha en vattenkvalitet som anses tjänlig utan anmärkning.