21.09.20

EU vill skärpa gränserna för PFAS – ger sämre vaccinsvar

Lyssna här

EU:s livsmedelsmyndighet EFSA har gjort en ny riskbedömning av PFAS-kemikalier i vatten och livsmedel. EFSA vill kraftigt sänka gränsen för hur mycket PFAS-ämnen man kan få i sej utan hälsorisker. Bland annat för att de försämrar vårt vaccinsvar.

– Ja, det är verkligen en lägre nivå, remissrundan ledde till att vi kunde göra en bättre utvärdering, säger Marco Binaglia som leder EFSA:s panel för utvärdering.

EU:s livsmedelsmyndighet, EFSA, skärper nu sin tidigare preliminära riskbedömning av PFAS, och nästan halverar den nivå som man max anses kunna få i sig utan hälsoeffekter. En viktig orsak är att forskning gett mer stöd för att PFAS i kroppen försämrar effekten av vaccinationer.

Enligt EFSA är småbarn särskilt utsatta för PFAS, de riskerar få i sig kemikalierna under graviditet och amning.
Riskfritt är enligt EFSA högst 4,4 nanogram per kilo kroppsvikt och vecka av fyra utpekade PFAS-kemikalier, av flera tusen i den stora gruppen av långlivade och miljöförstörande kemikalier.

I Sverige finns inget gränsvärde för dricksvatten, men Livsmedelsverket har hittills ansett det ofarligt dricka vatten som innehåller mindre än 90 nanogram per liter. Det betyder med EFSAS nya bedömning att en person som väger 60 kilo kan dricka max tre liter vatten i veckan, med den nuvarande normen från Livsmedelsverket.
Det är få vattentäkter i Sverige där man mätt upp så höga halter, men många har inte undersökts. Sannolikt gör den här riskbedömningen att betydligt fler vattentäkter måste åtgärdas för att sänka PFAS halter i dricksvatten.

Eftersom den sammanlagda mängden PFAS ska räknas, kan EFSA:s riskbedömning också komma att påverka hur mycket vi kan äta av livsmedel som kan innehålla PFAS – EFSA nämner exempelvis fisk ägg och frukt.

EFSA:s förslag kommer att lämnas till EU-kommissionen som också arbetar med ett nytt direktiv för hälsosamt dricksvatten.