En antikalkprodukt som inte löser problem med kalk i vattnet

Läs mer här

En antikalkprodukt som inte löser problem med kalk i vattnet

2018-02-27

Villaägarna har undersökt en vattenreningsprodukt för småhusägare som visade sig inte hålla vad marknadsföringen lovade. En bättre lösning för att minska kalkhalten i vattnet är att använda ett vanligt avhärdningsfilter.

Aquabion är en vattenreningsprodukt som marknadsförs till småhusägare som har problem med kalk i vattnet. Ca 20 procent i Sverige har problem med kalk i vattnet, t.ex. delar av Skåne, Gotland, Öland, Uppland, Bergslagen och Jämtland. Produkten kostar från cirka 8 000 kr att få installerad, men löser inga kalkproblem för köparen.

Själva produkten består av en rörbit som innehåller ett zinkbleck. Enligt marknadsföringen ska zink göra att mineralet kalcit, det vill säga vanlig kalksten, omvandlas till mineralet aragonit, vilket är en slags hårdare kalksten. Det ska i sin tur innebära att kalken som finns i vattnet inte längre har fästförmåga och helt enkelt spolas ner i avloppet eller enkelt torkas bort med en trasa. Företaget påstår även att zink i vatten gör att kalksten inte kan fällas ut och att kalksten löses upp.

Därför undersökte Villaägarna produkten

Villaägarna genomför kontinuerliga undersökningar för att förhindra att privatpersoner blir lurade att köpa undermåliga produkter på den svenska marknaden.
Enligt marknadsföringslagen ska näringsidkare styrka de egenskaper som de påstår att deras vara äger, men så har inte skett för Aquabion och därför är deras marknadsföring vilseledande.

I och med att Aquabion säljs till småhusägare, anlitade Villaägarna Kenneth Persson, professor på avdelningen för Teknisk vattenresurslära vid Lunds Tekniska högskola, för att titta närmare på företagets påståenden om hur produkten sägs fungera. Aquabion påstår till exempel att vanlig kalksten tack vare deras produkt omvandlas till aragonit, ett slags hårdare kalksten. Problemet är att det krävs temperaturer på över 300 grader Celsius och tryck på mer än 100 bar för att omvandla vanlig kalksten till aragonit, men det förekommer ju inte i en vanlig vattenledning. Så vad som påstås om Aquabion är helt enkelt en naturvetenskaplig omöjlighet.

Ett patent är ingen garanti för en produkts funktion

Tillverkaren bakom Aquabion anger att de har ett patent på produkten hos Europeiska patentverket. Men ett patent på en produkt är ingen kvalitetssäkring på en produkts funktion. Det är bara en bekräftelse att ingen annan har patent på en likadan produkt och att produkten skiljer sig väsentligt från vad som tidigare är känt. Det är den som ansöker om patentet som får visa att produkten faktiskt fungerar. Men så har inte skett för Aquabion.

Aquabions patentkrav gäller en mycket begränsad ändring av en känd vattenbehandlingsanordning med offeranod i en metallhylsa, som innehåller en metallisk virvelkropp som orsakar turbulens i vattenflödet. Aquabions patentkrav avser bara en speciell sådan virvelkropp som innefattar ett antal ihåliga metallplattor, som är förskjutna i förhållande till varandra. Så patentkraven gäller överhuvudtaget inte att produkten skulle hjälpa mot kalkproblem. Motsvarande patent finns i ett antal länder utanför Europa. Aquabion säljs i ett 30-tal länder i världen, men produkten fungerar varken i Sverige eller utomlands.

Företaget Aquabions har givits möjlighet att kommentera sin produkt men har ännu inte återkommit till Villaägarna.

Läs mer i Villaägarnas pressrelease från januari 2018 och rapporten om produkten

Tipsa oss gärna om andra bristfälliga produkter.

Mer nyheter

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.