04.04.16

En aktiv politik krävs för tillgång och kvalitén på dricksvatten

Miljöpartiet de gröna i Jönköpings län höll årsstämma i Eksjö under lördagen med ett 40-tal medlemmar närvarande. Till ordförande för distriktet valdes Michael Wallin från Nässjö och till vice ordförande Diana Cederholm från Jönköping.

Övriga styrelseledamöter är Kerstin Lindberg, Jon Heinpalu, Eva Ekengren, Mihai Banica, Emma Hult, Ritva Hermansson och Lukas Yassin. Till ersättare valdes Elisabeth Linderfalk, Almuth Holmkvist och Johannes Ljung.

Under årsmötet klubbades verksamhetsplanen som bland annat innehåller kampanjen ”Rent vatten – en livsnödvändig resurs”.

– Allt för många ser det som en självklarhet att det kommer vatten ur kranen då vi öppnar den. Syftet med kampanjen är att lyfta frågorna kring vatten som en livsnödvändig resurs och behovet av att driva en aktiv politik för tillgång och kvalitén på dricksvatten, säger Michael Wallin nyvald ordförande.