04.09.17

Dricksvatten hotas av svampmedel

Läs mer här

2017-09-04

Dricksvatten hotas av svampmedel
4 000 liter utblandat växtskyddsmedel har läckt ut i Nymö i när växtskyddssprutan bakom traktorn välte och gick sönder.

Olyckan inträffade i tisdags vid en åker vid Nymö en mil öster om Kristianstad. När sprutan gick sönder orsakade det ett omfattande läckage av utspätt växtskyddsmedel mot svamp.

Eftersom medlet riskerar att nå dricksvattenbrunnar pågår nu ett stort saneringsarbete där det översta jordlagret har schaktats bort och man pumpar även upp grundvatten.

Boende i området med egna brunnar avråds från att dricka eller använda vattnet i matlagning. Dessutom avråds man från att tvätta sig eller kläder i vattnet.

– Vi gör det tills vi vet mer. Det har tagits prover i dag, men resultatet får vi inte förrän i nästa vecka. Samtidigt inleder vi nu pumpning av grundvattnet för att motverka att grundvattenströmmen går mot Nymö, säger Tommy Danielsson, chef för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, till Kristianstadsbladet.

 

Kommunen har ställt ut tankar där ortsborna kan hämta vatten och det finns möjlighet att duscha i en skola.