LÄS MER: Nya visionen: Bad, parker och hängställen

Två av kommunens planer i området, med totalt cirka 1 400 nya bostäder, stoppas nu av länsstyrelsen som beslutat genomföra en så kallad överprövning. Enligt myndigheten är riskerna för Uppsalas dricksvatten så stora att båda detaljplanerna kan behöva upphävas. Frågan är så komplicerad att länsstyrelsen inte kan ge besked förrän i mitten av september. Detaljplanerna innehåller också förskolor och verksamheter i nya kvarter intill Dag Hammarskjölds väg – Ulleråkersvägen.

LÄS MER: Klart för byggstart i Ulleråker

Riskerna för vattnet i Uppsalaåsen, som löper genom det planerade utbyggnadsområdet, är ingen nyhet. Kommunen har tidigare fått banta byggplanerna rejält för att inte riskera läckage av föroreningar i åsen. Länsstyrelsen konstaterar att kommunen gjort flera insatser för att utreda riskerna och behovet av skydd, men är inte övertygad om att det räcker.

Kommunalrådet Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden, oroas inte av att byggplanerna får hejdas.

– Man får ha respekt för att det här är frågor som tar tid att utreda. Vi har gott om byggplaner på andra håll. Det skulle passa ganska bra om Ulleråker kan ta vid efter den utbyggnad som nu pågår i Rosendal, säger Erik Pelling.

LÄS MER: Uppsalas vatten skyddas för framtiden

Kommunen fick redan tidigare signaler om att dricksvattnet måste skyddas. Varför har det inte gjorts tillräckligt?

– Vi var för optimistiska i början och underskattade svårigheterna. Kommunens ambition är att göra ett ordentligt arbete ur alla aspekter och då är det bra att vi får frågan ordentligt prövad.

Förutom länsstyrelsens beslut om överprövning har detaljplanerna även överklagats av flera instanser till mark- och miljödomstolen. Hela den planerade utbyggnaden i Ulleråker omfattar cirka 7 000 bostäder.