18.02.19

Boende uppmanas koka dricksvatten – igen

https://www.barometern.se/nybro/boende-uppmanas-koka-dricksvatten-igen/

2019-02-18

Boende i Alsjöholm uppmanas återigen att koka dricksvattnet efter att Nybro Energi upptäckt förhöjda värden av mikroorganismer i vattenledningsnätet.

Det var i december som det upptäcktes för höga bakteriehalter i det kommunala dricksvattnet i Alsjöholm varpå de boende uppmanades att koka vattnet innan det användes för matlagning. För en månad sedan verkade Nybro Energi ha kommit till rätta med problemen och hävde därför kokningsrekommendationen.

Men på fredagen kom ett bakslag; återigen har förhöjda värden av mikroorganismer upptäckts i vattenledningsnätet.

Nybro Energi uppmanar nu ett antal boende på Alsjövägen och Hembygdsvägen att koka sitt dricksvatten.

– De tidigare åtgärder vi gjort har inte gett fullgod effekt och vi planerar nu att pigga ledningsnätet för att komma till bukt med problemet. Vi uppmanar att koka dricksvatten som en försiktighetsåtgärd, säger Johan Johannesson, chef för VA vid Nybro Energi, i ett pressmeddelande.

Piggning av ledningsnätet görs genom att en rörrensningsplugg drivs genom ledningen för att få bort sedimenterat material. Det arbetet beräknas utföras i slutet av veckan och samtliga boende i Alsjöholm kommer enligt Nybro Energi få information innan arbetet inleds.

Under tiden kommer tillfälliga vattentankar placeras ut vid torget Alsjövägen 37/39 samt vid vattenverket.