Kommunen fick ut med meddelandet till invånarna vid 18-tiden på lördagskvällen. Dricksvattnet bedöms nu som “tjänligt med anmärkning”. Rutinmässiga laboratorieresultat av vattnet har visat att det förekommer förhöjda bakteriehalter och kommunen har därför gått ut med en rekommendation om att koka dricksvattnet innan förtäring. Rekommendationen gäller fram till måndag i ett första läge.

Habo kommun uppger att de kommer gå ut med ny information om vattenläget på måndag.

FOTNOT: I en första version av artikeln stod det att boende i Habo kommun uppmanas att koka dricksvattnet. Informationen i artikeln ändrades sedan så att det framgick att det bara rörde sig om Furusjö i Habo kommun.