18.04.17

Beslut under tisdagen om den största dricksvatteninvesteringen i Örebro län

https://orebrotribune.se/2017/04/beslut-tisdagen-om-den-storsta-dricksvatteninvesteringen-orebro-lan/

ÖREBRO LÄN

Beslut under tisdagen om den största dricksvatteninvesteringen i Örebro län

Arkivbild

Utredningen har pågått i nio år för att säkerställa så att länsinvånarna i Örebros åtta kommuner kan få dricksvatten.

Efter nio års utredande så tas under tisdagen beslutet om den största dricksvatteninvesteringen i Örebro län.

Viktigt steg för att trygga dricksvattnet i framtiden

I morgon, tisdag den 4 april så tas ett stort och viktigt steg för att kunna dra i gång arbetet med den största investeringen för dricksvatten någonsin i Örebro län:

Vätternvattenprojektet. Projektet är ett sätt att säkerställa så att länsinvånarna i åtta kommuner kan få dricksvatten också i framtiden.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är också en resurs som boende i Sverige ofta tar för given. Dom senaste månaderna har tydligt visat att det inte riktigt är så. Majoriteten av Örebro läns kommuner, har, eller riskerar att få, problem med sitt dricksvatten. Kommuner saknar även reservvatten.

Det här innebär stora utmaningar och under nio års tid har Vätternvattenprojektet utrett frågan om att säkerställa tillgången på vatten för stora delar av länets invånare. Lösningen är att bygga en fyra mil lång bergtunnel från Vättern upp till de olika kommunerna i Örebro län. Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Nora och Örebro kommun deltar i projektet som samordnas av Länsstyrelsen i Örebro län.

I morgon tisdag tas det första viktiga steget för att den här visionen ska bli verklighet. Då ska nämligen förslaget till den gemensamma bolagsbildningen skickas ut för godkännande i de åtta deltagande kommunerna.