08.12.20

Bekämpningsmedel i dricksvatten i Sunne

Läs mer här

Publicerad 22 oktober 2020

Sunne kommun meddelar att resultat från provtagningar av råvatten i Öjerviks vattenverk i Sunne fortfarande visar på halter av bekämpningsmedlet pentaklorfenol. Från den 22 september har det enligt uppgift också upptäckts små halter i dricksvattnet. Kommunen säger sig inte veta varifrån bekämpningsmedlet kommer.
– Några av de prover som tagits 22 september till 6 oktober visar att pentaklorfenol finns i dricksvattnet. Gränsvärdet är inte relaterat till någon hälsorisk, men vi utökar nu provtagningen till en gång i veckan. Vi har också påbörjat en upphandling för att kunna skaffa en filterutrustning, säger Hans Nilsson, enhetschef för vatten & avlopp i Sunne kommun, enligt ett pressmeddelande.
/FoodMonitor
Fakta (källa: Sunne kommun):
”Öjerviks vattenverk försörjer Sunne tätort, Västra Ämtervik, Öjervik och Rottneros med dricksvatten.”

Bli kontaktad av oss och få gratis rådgivning