Bekämpningsmedel i Danmarks dricksvatten

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=7125553

  • I Danmark har man hittat spår av bekämpningsmedel i grundvattnet.
  • Nu diskuteras ny lagstiftning för att begränsa besprutningen.
  • Hör reportage av David Rasmusson.

– Här blandas vatten från det här vattenverket med vatten från ett annat verk, förklarar Ann-Katrin Pedersen sektionschef på Hofor som ansvarar för vattenförsörjningen i Huvudstadsområdet medan vattenpumarna surrar i bakgrunden här på vattenverket i Hvidovre i södra Köpenhamn. Ett vattenverk som inte längre kan köras för full kapacitet.

– Vi hittade rester av bekämpningsmedel i vattnet tidigare i år. Då fick vi stänga ner och rengöra verket och vi kan ännu inte köra för fullt, säger Ann-Katrin Pedersen.

I det här fallet rörde det sig av Dimethylsulfamid eller DMS, ett medel som använts för svampbekämpning men också i bland annat träskyddsmedel. DMS är ett ämne det inte screenas för tidigare, men som nu hittats vid många brunnsborrningar i Köpenhamnsområdet.

– Vi har hittat det på många ställen under 2018, en stor del av vårt vatten är påverkat av det här ämnet, säger Ann-Katrin Pedersen.

I Sverige tar vi ungefär hälften av vårt dricksvatten från grundvatten och hälften från ytvatten, det vill säga från sjöar och andra vattendrag. I Danmark är man däremot helt beroende av grundvatten från brunnar för sitt dricksvatten. Men på senare år har flera brunnar fått stängas efter att man hittat höga halter av bekämpningsmedelsrester. Särskilt det senaste året har utvecklingen varit oroande berättar Claus Vangsgård, grundvattensexpert vid Danva, intresseorganisationen för danska vattenbolag.

– Allt har varit upp och ner senaste året. Det är några olika ämnen vi hittat som verkligen slagit hårt mot oss, säger han.

Ett normalår så brukar man på Danva räkna med att behöva ta 30 till 40 brunnar ur drift, men senaste året har varit annorlunda.

– I fler hundra brunnar så har man hittat fynd över gränsvärdena säger Claus Vangsgård.

Bland annat kom i våras en ny rapport från Myndigheten för nationella geologiska undersökningar, Geus, som visade att rester av bekämpningsmedlet desphenyl-chloridazon som blev förbjudet 1996 hittats i 29 procent av de undersökta brunnarna. I 17 procent var fynden över de tillåtna gränsvärdena och i 4,6 procent tio gånger högre än gränsvärdena. Men än så länge finns ingen överblick över hur många brunnar som påverkats.

– Vi vet inte hur många som tagits ur drift och hur många som man inte kan ta ur drift eftersom det saknas ersättning för dem, säger Claus Vangsgård.

Förutom att det begränsar tillgången till vatten så blir det också kostsamt.

– En ersättningsbrunn går på mellan tre och fem miljoner danska kronor, så det blir stora belopp, berättar Claus Vangsgård.

I många fall är det bekämpningsmedel som använts inom jordbruket som trängt igenom marken och ner i grundvattnet. I Danmark är nästan två tredjedelar av landets yta eller 62 procent uppodlat. Samma siffra i Sverige är cirka 7 procent.

– Det gör det är svårt att borra brunnar som ligger långt från odlad mark, säger Claus Vangsgård.

Men trots att det gjorts flera fynd som ligger högt över gränsvärdena ska det enligt danska miljöstyrelsen inte innebära någon hälsorisk att dricka vattnet, värdena är satta som ett kvalitetskrav, inte som en gräns för när vattnet blir hälsovådligt.

– Men det leder ju ändå till en osäkerhet hos konsumenterna. Ingen vill ju ha det här i dricksvattnet, säger Claus Vangsgård.

Larmen om fynden har lett till politisk debatt i Danmark. Vissa kommuner har velat införa lokala förbud mot  besprutning i närheten av vattenbrunnar och i Folketinget har det höjts röster för att förbjuda vissa bekämpningsmedel. Men från lantbrukarnas sida menar man att debatten blivit snedvriden.

– De bekämpningsmedel som nu hittas är ju sådana som inte används längre, men det är det ingen som vill lyssna på säger Thor Gunnar Kofoed, vice ordförande för branschorganisation Landbrug & Fødevarer.

I december meddelade den danska miljö- och livsmedelsministern Jakob Ellemann-Jensen att han vill införa ett besprutningsförbud kring områden där det tas grundvatten och han ska samla de övriga partierna i Folketinget för att diskutera frågan.

– Ett besprutningsförbud skulle drabba de lantbrukare som äger mark vid brunnarna, så det är viktigt att de kompenseras till 100 procent, säger Thor Gunnar Kofoed.

Den verkliga risken som han ser det är om det skulle komma ännu strängare generella regler för användning av bekämpningsmedel på EU-nivå.

– Skulle det till exempel komma stängare regler på EU-nivå så tappar vi i konkurrenskraft mot resten av världen där man använder betydligt mer bekämpningsmedel än vad vi gör i Europa, säger Thor Gunnar Kofoed.

På Danva ser man dock besprutningsförbudet vid borrningar som en bra start.

– Vi kan inte göra något åt de ämnen som redan är på väg ner i marken, men om förslaget blir en realitet jag tror att vi kommer se betydligt färre föroreningar i framtiden, säger Claus Vangsgård.

 

Mer nyheter

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.