27.08.17

Bekämpningsmedel hittat i danskt dricksvatten

Läs mer här

Bekämpningsmedel hittat i danskt dricksvatten

2017-08-25, 13:24

DANMARK. Det finns gifter i det danska dricksvattnet. Rester av ett förbjudet ogräsmedel, som inte ingår i den rutinmässiga kontrollen, har påträffats i vattnet i ett flertal kommuner.

Några av de drabbade orterna är Odense, Slagelse och Esbjerg. Där har hittats spår som ligger långt över de tillåtna halterna av bekämpningsmedlet Kloridazon. Men eftersom testning av medlet inte ingår i rutinkontroller, kan vatten som klassats som rent tidigare och på andra platser ha drabbats.

Bland annat får den danska Miljöstyrelsen kritik för att inte ha uppdaterat sina system. Problemet är allvarligt, speciellt för den framtida vattenförsörjningen, det menar Phillipe Grandjean, professor i miljömedicin vid Syddansk universitet.

– Det finns ingen akut hälsorisk just nu. Vi kan utan problem dricka detta vatten. Men det stora problemet är att det kan finnas ännu mer förorening av grundvattnet längre ner, eftersom det här bara är några lager som ligger på vägen, säger han till dr.dk. (NFÖ)

Bli kontaktad av oss och få gratis rådgivning