03.02.16

Bakterier i dricksvatten

En förhöjd halt av bakterien E. coli (Escherichia coli) har upptäckts vid ett vattenprov på kommunens vattentäkt i Närtuna. Allt vatten från vattentäkten som används som dricksvatten och för matlagning måste kokas. Enligt kommunen är det enbart förskolan och asylboendet i Närtuna som påverkas.

De förhöjda bakteriehalterna kan ha orsakats av att grundvattnet blivit förorenat på grund av mycket regn. Brunnen och färskvattentanken i Närtuna klorerades under söndagen. På måndagen ska nya vattenprover tas. Ytterligare ett prov kommer tas den 23 november. Under tiden uppmanas asylboendet och förskolan, som använder täkten, att koka vattnet.

Bli kontaktad av oss och få gratis rådgivning