03.02.16

Bakterier i dricksvatten

En förhöjd halt av bakterien E. coli (Escherichia coli) har upptäckts vid ett vattenprov på kommunens vattentäkt i Närtuna. Allt vatten från vattentäkten som används som dricksvatten och för matlagning måste kokas. Enligt kommunen är det enbart förskolan och asylboendet i Närtuna som påverkas.

De förhöjda bakteriehalterna kan ha orsakats av att grundvattnet blivit förorenat på grund av mycket regn. Brunnen och färskvattentanken i Närtuna klorerades under söndagen. På måndagen ska nya vattenprover tas. Ytterligare ett prov kommer tas den 23 november. Under tiden uppmanas asylboendet och förskolan, som använder täkten, att koka vattnet.