08.06.16

Avsaltning för vatten finns redan på Öland

Bläsinge hamnförening säger sig ha lösningen på vattenfrågan. I hamnen har man haft en avsaltningsanläggning i gång i över ett år.

Fiskeriverksamheten kräver is för att fisken ska kylas och hålla bättre. På vattenkrisens Öland kände Bläsinge hamnförening att man var tvungen att göra något för att verksamheten skulle bli hållbar.

– Vi har lösningen här. Vi satsade 250 000 kronor på en avsaltningsanläggning för drygt ett år sedan, berättar hamnföreningens ordförande Stefan Nilsson.

Anläggningen står i en av byggnaderna i hamnen och i ett angränsande rum blir havsvattnet till is. Ur kranarna kommer renat havsvatten.

– Den används till fisket och till dricksvatten. Den är inte stor, men den räcker, säger Stefan Nilsson.

Anledningen till satsningen var dels att vattnet i den egna brunnen upplevdes som sämre och sämre. Men också att inget kommunalt vatten fanns att tillgå. Anläggningen kan rena 1,5 kubikmeter vatten per dygn och föreningen gjorde investeringen med hjälp av intäkterna från ställplatserna för husbilar som man har haft i hamnen.

– Utan dem hade vi inte vågat satsa, konstaterar Stefan Nilsson.