​Arbetet med Lunds dricksvatten fortsätter

https://www.mynewsdesk.com/se/vasyd/pressreleases/arbetet-med-lunds-dricksvatten-fortsaetter-1904346

Arbetet med Lunds dricksvatten fortsätter

Pressmeddelande  •  Apr 07, 2017 15:20 CEST

Den senaste veckan har de flesta av VA SYDs prover av Lunds dricksvatten varit bra, men enstaka prover har visat på vatten som är otjänligt eller tjänligt med anmärkning. Kokningsrekommendationen kvarstår därför i berörda delar av Lund, se karta här.

– Vi vill nu se att vattnet är helt rent även när vi slutat att spola ledningar så som vi gjort de senaste veckorna, säger Thomas Persson, miljöchef på VA SYD.

Idag, fredag, avslutar VA SYD spolning på ett antal ställen och inväntar därefter helgens provsvar för att få besked om att allt är bra. Då har VA SYD omsatt vattnet i aktuellt ledningsnät tio gånger. VA SYD arbetar parallellt med långsiktiga lösningar för att säkerställa att problemet inte dyker upp igen när kokningsrekommendationen väl har hävts.

I går, torsdag, skulle en del av ledningen på Tornavägen som misstänks ha bidragit till bakterierna ha filmats men tyvärr misslyckades filmningen. I helgen fortsätter arbetet med ledningen med så kallad piggning. Piggning är en metod där en bit skumgummiplugg dras genom ledningen varpå en laddning med klorvatten fylls på och slutligen dras ytterligare en skumgummiplugg genom ledningen. Piggen rengör ledningen och klorvattnet tar död på bakterier i ledningen. För att kunna pigga behöver VA SYD gräva upp ledningen.

I samband med piggningen tror VA SYD att det ska vara möjligt att filma med en annan typ av kamera. Den aktuella ledningen på Tornavägen/Baravägen är densamma som tidigare luft-vattenspolats. Den är för tillfället avstängd och påverkar därför inte resten av ledningsnätet.

-Det kan finnas flera källor till problemet med dricksvattnet. Ursprungligen fanns det troligen bara en källa, men det kan ha uppstått sekundära källor på andra ställen i ledningsnätet, säger Thomas Persson.

Ny information kommer på måndag den 10 april 2017.

Bakgrund

Vattenprover från VA SYD visade den 9 mars på koliforma bakterier, som vanligtvis finns i jord, i vattnet i Lunds stad och delar av Eslövs kommun. Kokrekommendation gick ut från VA SYD på grund av otjänligt dricksvatten. Redan på eftermiddagen den 9 mars kunde delar av kokrekommendationen dras tillbaka för halva Lunds stad och flertalet berörda orter utanför Lund. Efter fortsatt arbete med att spåra källan och spola ledningarna, så kunde VA SYD den 12 mars avgränsa problemet till en mindre del av Lunds stad. Den 21 mars hävdes kokningsrekommendationen för alla boende i Lund, men kvarstod för sjukhusområdet. Den 24 mars återinfördes kokningsrekommendationen i berörda områden. VA SYD och Region Skåne fortsätter sitt samarbete för att lösa problemen. Fredagen den 31 mars luft-vatten-spolade VA SYD en ledning på Tornavägen i Lund. 3 april kunde vi häva kokningsrekommendationen för ytterligare 3 000 lundabor.

Mer nyheter

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.