02.05.18

Anpassad vägledning förenklar beslut om användning av bekämpningsmedel

Läs mer här

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2018 09:47 CEST

För att skydda dricksvattnet finns det särskilda bestämmelser för användning av bekämpningsmedel och gödsel inom vattenskyddsområde. För de som söker tillstånd för användning har miljönämnden nu anpassat den befintliga vägledningen som nu gör att handläggartiden och förfarandet för de som ansöker förenklas och skyndas på avsevärt.

– Vi har anpassat vår vägledning till den nationella vägledningen vilket kommer att gör att själva tillståndsförfarandet både blir enklare och kommer att gå snabbare. För både den som söker tillstånd som handläggaren, säger Svein Henriksen (MP), miljönämndens ordförande. Förändringen berör lantbrukare och andra verksamheter som vill använda bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden. För att få använda bekämpningsmedel yrkesmässigt krävs det tillstånd från miljönämnden.
– Vägledningen är ett komplement till de enskilda vattentäkternas föreskrifter och säkerställer att ansökningar som kommer till miljöförvaltningen bedöms enhetligt och på ett sätt som skyddar vattentäkten, säger Leif Grenlund (S).

Långsiktigt perspektiv 
Syftet med vattenskyddsområden är att ge vattenförekomster som är viktiga för dricksvatten-försörjningen ett tillräckligt skydd så att tillgången till vatten säkras i ett långsiktigt perspektiv. På så vis kommer vi att ha tillgång till dricksvattnet av god kvalitet också i framtiden. Ett led i detta arbete är den vägledning som är framtagen för att underlätta prövningen av vilka bekämpningsmedel som kan användas i och med gödsling inom vattenskyddsområdet.

Kontakt
Svein Henriksen (MP), ordförande miljönämnden
Telefon: 0706 – 10 81 98. E-post: svein.henriksen@halmstad.se

Leif Grenlund (S), vice ordförande miljönämnden
Telefon: 070 – 67 30 469. E-post: leif.grenlund@halmstad.se