CKB har också undersökt vilken teknisk kvalitet på analyserna som laboratorierna erbjuder med avseende på rapporteringsgränser och mätosäkerhet.

Det finns substanser som inte analyseras idag och som borde analyseras, men det finns också några som analyseras i ett stort antal prover men som aldrig detekteras och som man därför kan överväga att inte ta med framöver.

Hela rapporten Analyser av växtskyddsmedel i rå- och dricksvatten finns att ladda ner från SLUs hemsida.