05.09.18

Allt dricksvatten i Lidköping otjänligt – tarmbakterier hittade

https://www.skaraborgslanstidning.se/article/allt-dricksvatten-i-lidkoping-otjanligt-tarmbakterier-hittade/

 Dricksvattnet i Lidköping och Grästorp anses vara otjänligt och invånarna uppmanas nu att koka vattnet innan det dricks. Uppmaningen gäller nu minst fram till lördag. Orsaken är att prover har visat att extremt höga halter av tarmbakterien e-coli har hittats i vattnet.
Vara kommun, som är anslutet till samma vattensystem, ska dock inte ha drabbats av de höga bakteriehalterna i dricksvattnet.