24.08.18

Alger kan förgifta ditt dricksvatten

Läs mer här

Giftiga blågröna alger i sjövattentäkter kan hamna i dricksvattnet. Livsmedelsverket vill därför att de kommunala vattenreningsverken ska vara bättre rustade för att ta hand om giftiga alger.

– Det är viktigt för alla dricksvattenverk som använder ytvatten att vara förberedda och göra en sårbarhetsanalys av sin vattentäkt, säger Caroline Dirks, kemist på Livsmedelsverket.

Höga temperaturer i kombination med övergödning skapar en utmärkt miljö för de giftiga blågröna algerna. Blir halterna av giftiga alger för höga kan det innebära att giftiga ämnen hamnar i dricksvattnet.

– Om algblomningen är riktig stor kan det hända att vattenverket inte orkar med att filtrera bort allt och de giftiga ämnena kan då hamna i dricksvattnet, menar Caroline Dirks.