Årets Gotlands vattendialog var det fjärde och sista i ett projektet “Vatten på Gotland” i länsstyrelsens regi. Men Karin Fager, chef för miljö- och vattenenheten, försäkrar att dialogerna kommer att fortsätta men då troligen i Blått centrums regi.

Karin Fager tycker att det har hänt mycket under de här åren, både när det gäller kunskap och vattenhushållning.

– Det har sparats vatten och en del innovativa lösningar har kommit till. Det finns ett jättestort engagemang och gotlänningarna är duktiga på att spara vatten och vana vid vattenbrist, säger Karin Fager.

 Karin Fager, chef för miljö- och vattenheten på länsstyrelsen.

Förutom att vattenfrågan fått stor uppmärksamhet och blivit alla gotlänningars hjärtefråga så har förståelsen för Gotlands problem blivit mycket större i övriga landet.

– Länsstyrelsen har försökt få uppmärksamhet nationellt, men det har inte funnits samma vattenproblematik på fastlandet som här. Men det har vänt helt, nu känner vi att vi blivit hörda nationellt. Ibland behövs det en kris för att ett problem ska uppmärksammas.

Klimatförändringarna är ett faktum och att ta fram en vattenförsörjningsplan är ett av länsstyrelsens uppdrag. Frida Eklund är projektledare för att ta fram en regional vattenförsörjningsplan för Gotland och är på sluttampen med projektet som pågått i ett och ett halvt år.

– Det kommer troligen att bli ännu större efterfrågan på kommunalt vatten i och med att fler får problem med vattenkvaliteten. 30 procent av allt enskilt vatten på Gotland är otjänlig i dag, det är 6 000 gotlänningar som dricker otjänligt vatten, säger Frida Eklund.

Hon rekommenderar att regionen inför tillståndsplikt för nya enskilda vattentäkter och att det inrättas en ny vattentäktrådgivare.

– Jag tror att rådgivning kan göra stor skillnad för gotlänningarnas vatten, men frågan är om det går att få hjälp med finansiering? Jag känner med de här 6 000 gotlänningarna med otjänligt vatten, säger Mattias Edsbagge, chef för miljö- och hälsoskydd inom Region Gotland, som var en av deltagarna i Gotlands vattendialog.