500 cancerfall för mycket – Radondagen den 7 november

Läs mer här

Detta upprop från Svensk Radonförening syftar till att främja medvetenheten om riskerna med radon. Enligt Strålsäkerhetsmyndighet är radon den strålkälla som ger den största exponeringen av joniserande strålning till allmänheten. Rökning innebär dessutom att risken från radon ökar avsevärt.

Utan att vi märker det kan radioaktivt radon finnas i lokaler och byggnader där vi vistas dagligen, som arbetsplatser, skolor, lägenheter och villor. Ju högre radonhalter kroppen utsätts för, desto större är risken för att drabbas av lungcancer. Radon orsakar årligen ca 500 lungcancerfall i Sverige. Hela samhället kan bidra till att färre drabbas, allt ifrån från den enskilde villaägaren som kan radonsäkra sitt hus till vår valda politiker som kan stifta lagar och anslå pengar till ett radonsäkert samhälle. Bidra till färre lungcancerfall genom att dela denna information. #radondagen

Snabbfakta om radon:

– Radon är en radioaktiv gas som kommer från marken, byggnadsmaterial eller vatten från bergborrade brunnar.

– Radon har sitt ursprung i uran(U-238) som finns naturligt i vår berggrund.

– Höga koncentrationer av radon kan uppstå i inomhus och leda till för människa farligt höga halter.

– Näst efter rökning är radon orsak till att människor får lungcancer.

– Det är lätt att mäta och radonsäkra hem och arbetsplatser.

Bakgrund till radondagen:

Initiativet kring en radondag den 7 november kommer ursprungligen ifrån ERA – European Radon Association. Datumet har valts därför att Marie Curies föddes den 7 november år 1867 i Polen. Hon är den genom vår historia mest berömda vetenskapspersonen inom radioaktivitet och även den första kvinnan att motta ett Nobelpris, i fysik år 1903. Då tillsammans med Henri Bequerel och Pierre Curie. 1911 fick hon ensam motta nobelpriset i kemi. Svensk Radonförening är en ideell branschförening som representerar ca 70% av industrin. Föreningen främsta syfte är att främja medvetenheten med riskerna med radon och verka för minskat antal lungcancerfall till följd av radon.

Mer nyheter

Kontakta oss idag!

BRAVA Vattenrening finns och verkar i Stockholm och Örebro med omnejd och har kunder över hela Sverige. Vi har stor och bred kunskap om alla sorters vattenproblem och vattenkällor.

Genom att klicka på skicka medelande så godkänner du vår integritetspolicy, du kan när som helst skriva till oss för att ta bort dina uppgifter.