Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

Ny rapport: Många läkemedelsrester och miljögifter i Vänern, Vättern och Mälaren

Läs mer här

UPPDATERAD 21-02-01
PUBLICERAD 21-02-01

Sveriges största dricksvattentäkter Vänern, Vättern och Mälaren och deras vattendrag innehåller rester av många läkemedel – men också miljögifter som är svåra att bryta ner. Det visar en rapport som Sveriges lantbruksuniversitet SLU publicerar i dag.

– Ett problem är att läkemedel är framtagna gjorda för att ge en biologisk effekt även vid låga doser, säger Friederike Ermold, sakkunnig på Vätternvårdsförbundet, till SVT Nyheter.

Ett sjuttiotal läkemedel och ett trettiotal andra kemiska ämnen som är svåra att bryta ner har analyserats kring och i Vänern, Vättern och Mälaren som tillsammans förser tre miljoner svenskar med dricksvatten. 25 av de kritiska ämnena återfanns i mer än hälften av proverna i de stora sjöarna.

Till exempel låg halten av hormonläkemedlet östradiol över miljökvalitetsnormen i nästan hälften av proverna i alla tre sjöarna. I tre omkringliggande vattendrag uppmättes det smärtstillande och miljöfarliga läkemedlet diklofenak över normen som kan sägas ange vad naturen tål.

PFAS-ämnen

Kemikalien PFOS, som anses vara ett av de farligaste så kallade PFAS-ämnena, förekommer i nivåer som överskrider miljökvalitetsnormen i samtliga de tre största sjöarna deras vattendrag enligt rapporten. PFOS har använts i brandskum men också i till exempel textilier.

– PFAS-ämnena är ett problem eftersom det tar så lång tid att bryta ner dem och de anrikas i fisk. Det är ett problem för Vättern som har en så lång omsättningstid. Vattnet är kvar i 60 år innan det rinner ut i Motala ström.

Påverkar människor?

Det rapporten visar är vilka förorenande ämnen som finns. Däremot återstår att reda ut hur det påverkar till exempel fisk och människor.

– Nästa steg för oss är att titta på läkemedelsrester i fisk för att se hur mycket de tar upp av läkemedelsresterna och vilka effekter det kan ha, säger Friederike Ermold.

De kritiska ämnena hittas också i dricksvattnet, men koncentrationerna är i dag så låga att de inte utgör någon fara.

Reningsverken

De tre stora sjöarna Vänern, Vättern och Mälaren förser tillsammans omkring tre miljoner svenskar med dricksvatten. Under ett års tid har SLU tillsammans med de tre sjöarnas vattenvårdsförbund genomfört omfattande provtagningar, inte bara i sjöarna utan också i vattendrag, vattenverk och reningsverk. Reningsverken klarar idag inte av att rena läkemedelsrester.

– Läkemedelsrening är definitivt något vi behöver titta på, säger Friederike Ermold.

I Alingsås inleds snart ett försök där nya metoder att rena läkemedel ska provas.

vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR