Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

Ny handbok ska ge stöd för att säkra vårt dricksvatten

Läs mer här

Nyhet, 

Klimatförändringar får stora konsekvenser för dricksvattenproduktionen i landet. Livsmedelsverket har därför, tillsammans med flera andra myndigheter, tagit fram en ny handbok som kan användas av kommuner och vattenproducenter. Den digitala handboken Kaskad går igenom vilka förutsättningar för dricksvattenproduktion som finns i varje enskild kommun. Boverket är en av de myndigheter som har deltagit i arbetet med handboken.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och för att trygga ett bra dricksvatten idag och i framtiden behöver kommunerna och deras dricksvattenproducenter vidta olika åtgärder utifrån klimatför-ändringar. Den nya handboken för klimatanpassning, Kaskad, ger stöd för att analysera lokala förutsättningar och planera för vad dricksvattenproducenten och kommunen behöver göra. Med hjälp av ett fiktivt exempel beskrivs i handboken hur en sådan analys går till och hur en åtgärdsplan kan se ut.

Viktigt verktyg för landets kommuner

Handboken vänder sig både till dem som just påbörjat klimatanpassningsarbetet och till dem som redan har kommit en bit på väg. Handboken finns i en lättillgänglig digital version på Livsmedels-verkets webbplats. Där kan landets kommuner ladda ner ett verktyg och fylla i sina förutsättningar för att kunna avgöra vad som är viktigast att göra för att säkra tillgången till dricksvatten i framtiden. Handboken innehåller bland annat:

  • Systemanalys – hur ser vattenförsörjningen ut?
  • Klimatanalys – Vilken påverkan kommer klimatförändringen att få på verksamheten?
  • Riskanalys – vilka är våra största risker?
  • Åtgärdsanalys – vilken åtgärd är mest effektiv?
  • Anpassningsplan – implementering av planer
  • Faktaavsnitt om bland annat klimatets påverkan på dricksvattenförsörjningen.

Boverket är en av de myndigheter som har medverkat i arbetet med handboken under ledning av Livsmedelsverket.

Du hittar länk till handboken i ”Relaterad information” tillsammans med länkar till annan information om ämnet.

vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR