Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

Myndigheter kartlägger PFAS

https://www.sydostran.se/ronneby/myndigheter-ska-kartlagga-pfas/

Myndigheter kartlägger PFAS

KALLINGE ,

2013 stängdes vattentäkten i Brantafors, Kallinge. Dricksvatten kommer aldrig mera att hämtas från brunnarna i området.
2013 stängdes vattentäkten i Brantafors, Kallinge. Dricksvatten kommer aldrig mera att hämtas från brunnarna i området.
FOTO: JENS SVENSSON

37 myndigheter har skrivit under en avsiktsförklaring om ett samarbete för att minska riskerna och öka kunskaperna om högfluorerede ämnen – PFAS.

Bland annat ska förorenade områden, som det i Kallinge, kartläggas ytterligare.

Artikeln publicerades 1 juni 2017.

– Högfluorerade ämnen är extremt svårnedbrytbara och har förorenat dricksvattnet på flera platser i Sverige. Vi förstärker nu samarbetet mellan berörda myndigheter och forskare för att hantera de problem som finns med denna grupp av ämnen, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier i ett uttalande på myndighetens hemsida.

Avsiktsförklaringen innebär att de 37 myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden ska bidra till utökat samarbete för att minska riskerna och öka kunskapen om PFAS. Kommunikationen mellan myndigheterna ska öka för att förbättra riskbedömning, regelutveckling, miljöövervakning, forskning, teknikutveckling och tillsyn när det gäller högfluorerade ämnen, heter det.

Den offentliga tillsynen ska förbättras och vid behov ska myndigheterna ta fram tillsynsvägledning. De 37 myndigheterna och forskningsinstitutionerna planerar också att ytterligare kartlägga bakgrundshalter, förorenade områden och människors exponering för högfluorerade ämnen. Myndigheterna ska medverka till att nya tekniker utvecklas och används för provtagning, analys, vattenrening och sanering av områden som förorenats av PFAS. Långsiktigt är myndigheternas målsättning att PFAS-ämnen så småningom ska fasas ut.

– Nära samarbete mellan ansvariga myndigheter, forskare och andra aktörer är avgörande för att vi ska lyckas minska riskerna för hälsa och miljö med högfluorerade ämnen. Vår gemensamma avsiktsförklaring är därmed ett viktigt bidrag till arbetet för en giftfri miljö, säger Nina Cromnier.

Högfluorerade ämnen (PFAS) används i många olika produkter, till exempel i brandskum, textilier, livsmedelsförpackningar, rengöringsmedel och kosmetika. Ämnena är extremt svårnedbrytbara i miljön och många är vattenlösliga och rörliga i marken. Högfluorerade ämnen riskerar att förorena vattendrag och dricksvattentäkter när de kommer ut i miljön.

2013 avslöjades att vattentäkten i Kallinge var kraftigt förorenad av PFAS. Källan till den giftiga föroreningen i dricksvattnet visade sig snart vara brandövningsplatsen på flygflottiljen F 17, där brandskum innehållanden högfluorerade ämnen använts under många år.

Förutom Kemikalieinspektionen ingår bland andra Försvarets Materielverk, Fortifikationsverket, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Statens geologiska institut i nätverket.

vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR