Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

Mycket miljögifter i skånska grundvattenprov

Mycket miljögifter i skånska grundvattenprov

 

Mycket miljögifter i skånska grundvattenprov

SKÅNE ,

Länsstyrelsen Skåne har genomfört undersökningar av grundvatten på 38 provtagningsplatser.
Länsstyrelsen Skåne har genomfört undersökningar av grundvatten på 38 provtagningsplatser.
FOTO: LASSE OTTOSSON

Länsstyrelsen Skåne har genomfört undersökningar av grundvatten på 38 provtagningsplatser. I 81 procent av proven hittades miljögifter.

Artikeln publicerades 8 december 2016.

Den inledande undersökningen genomfördes under 2014 och 2015. Kunskapen om förekomsten av andra miljögifter än bekämpningsmedel i grundvattnet är relativt liten.

– Skåne är ett tätbefolkat län med många olika verksamheter som kan orsaka läckage av miljögifter, och det är angeläget att ta reda på hur det påverkar vårt grundvatten, säger Anna-Karin Rasmussen, vattenhandläggare på Länsstyrelsen Skåne, i ett pressmeddelande.

Prioritet har legat på att undersöka grundvatten som används som dricksvatten och totalt har 38 platser provats.

I hela 81 av proverna hittades en eller flera miljögifter. Dessa miljögifter bestod av 18 olika substanser.

Vårt grundvatten är sårbart och det är tråkigt att vi hittar de här ämnena. Men i de flesta fall är det låga halter som har uppmätts, säger Anna-Karin Rasmussen som samtidigt inte bedömer det vara någon fara att dricka vattnet.

vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR