Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

Mätte inte radon i flerbostadshus

FALKÖPING

Ett fastighetsbolag med fastigheter i Falköping mätte inte radon som de skulle.
Därmed döms de att betala vite.
Miljönämnden östra Skaraborg (Mös) förelade i somras fastighetsbolaget att mäta radonhalten i tre av sina flerbostadshus i Falköping.

Fastigheterna skulle testas i 60 dagar enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metod.

Resultatet skulle sedan redovisas till Mös senast den 31 januari i år.

Mös beslutade också att ge vite på 5 000 kronor per fastighet om mätningarna inte var redovisade i tid.

Fastighetsbolaget bestred vitet men Mark- och miljödomstolens dömde till Mös fördel.

Mös föreläggande hade stöd i lagen och fastighetsbolaget följde inte föreläggandet.

Därmed fanns det skäl att döma ut det förelagda vitet.

Inget yttrande

Mark och miljödomstolen i Vänersborg skriver också i domen att fastighetsbolaget förelade sig om att yttra sig om Mös talan, men man hörde aldrig av dem.

Tar inte upp

Fastighetsbolaget överklagade till Mark- och miljööverdomstolen, men nyligen kom deras dom.

De tar inte upp ärendet eftersom de inte finner någon anledning till det.

Därmed ska fastighetsbolaget betala det ålagda vitet på totalt 15 000 kronor.

vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR