Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

Livsmedelsverket vill att kommunerna kontrollerar fler PFAS-ämnen i dricksvatten

2016-03-07

PFAS från bland annat brandskum har förorenat grundvattnet på flera platser i Sverige. Nu vill Livsmedelsverket att kommunerna ska undersöka fler PFAS-ämnen än tidigare i dricksvattnet.

Under 2014 uppmanades landets kommuner att undersöka om dricksvattnet var påverkat av PFAS då det upptäckts att ämnen från brandskum läckt ner i grundvattnet på flera platser.

Många av dessa ämnen bryts inte ner eller försvinner från miljön. Kommunerna uppmanades att söka efter sju olika PFAS-ämnen i sitt dricksvatten och att se till att sänka halterna om de översteg 90 nanogram per liter dricksvatten.

Fler ämnen

I nyare brandskum har många av de problematiska PFAS-ämnena rensats ut, men de har ibland ersatts av andra ämnen med liknande egenskaper. Dessa nya ämnen bryts lättare ner men de riskerar att omvandlas till ämnen med liknande egenskaper som de ämnen som tidigare används. Därför misstänks de ha samma konsekvenser för hälsan.

Livsmedelsverket vill nu att dricksvattenkontrollerna utökas med fyra nya PFAS till totalt elva PFAS-ämnen för att kontrollen även ska fånga upp de nyare PFAS-ämnen som misstänks förekomma i brandskum.

När och hur ska kommunerna agera?

För att skapa en hög säkerhetsmarginal till halter som kan påverka hälsan rekommenderar Livsmedelsverket att den totala halten av olika PFAS-ämnen är under 90 nanogram per liter dricksvatten. Dricksvatten med höga halter, över 900 nanogram per liter, ska inte drickas eller användas till mat.

Regeringsutredning om PFAS

Hösten 2015 tillsatte regeringen en utredning för att undersöka spridningen av PFAS genom brandsläckningsskum. Utredningen skulle bland annat svara på frågor som hur det kunde hända, hur skadorna ska följas upp och vad som måste göras för att undvika att något liknande händer igen.

En slutsats i utredningen är att kemikalielagstiftningen behöver skärpas. Bland annat vill utredaren att allt innehåll i kemiska produkter ska redovisas öppet i samband med att produkten registreras. I nuvarande lagstiftning finns inte det kravet för ämnen som ingår i låga halter.

Det är ofta svårt att i efterhand reda ut hur länge föroreningar funnits i vattnet. Utredningen föreslår därför nya bestämmelser om att dricksvattensproducenter årligen ska frysa in vattenprov till särskilda vattenbanker.

Ett annat förslag är att Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen, tillsammans med berörda myndigheter, ska bilda ett kunskapscenter som ska öka möjligheterna att upptäcka kemikaliehot på ett tidigt stadium.

vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR