Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

Livsmedelsverket bildar nationellt dricksvattenråd

Livsmedelsverket

2018-02-02

Arbetet med att skydda det svenska dricksvattnet ska stärkas. Regeringen ger därför Livsmedelsverket i uppdrag att bilda ett nationellt dricksvattenråd.

Rådet kommer att bestå av både nationella och regionala myndigheter. Uppgiften är att stärka det förebyggande arbetet med att skydda dricksvattnet, från vattentäkt till vattenkran, och arbeta för en fortsatt trygg dricksvattenförsörjning.

– Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Klimat- och samhällsförändringar ställer höga krav på att alla aktörer arbetar förebyggande för att säkra vårt dricksvatten. Livsmedelsverket ser fram emot att utveckla det fortsatta arbetet och bidra till säkert dricksvatten inte bara idag utan även i framtiden, säger Annica Sohlström, generaldirektör för Livsmedelsverket.

Uppdraget innebär att Livsmedelsverket ska utveckla sin samordnande funktion i dricksvattenfrågor. Tillsammans med övriga berörda aktörer ska verket identifiera vilka uppgifter som rådet ska ha, hur arbetet ska organiseras liksom hur kunskapsutveckling inom ramen för dricksvattenrådet kan bedrivas.

Det nationella dricksvattenrådet ska utöver Livsmedelsverket bestå av Havs- och vattenmyndigheten, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Sveriges geologiska undersökning, Kemikalieinspektionen, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut och Trafikverket. Dessutom ska länsstyrelserna representeras.

Ytterligare upplysningar för journalister

Livsmedelsverkets presstjänst, 018-17 53 40

vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR