Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

Lägsta grundvattennivåerna i delar av landet på 42 år

Läs mer här

Publicerad 

Man får gå tillbaka ända till 1976 för att hitta en liknande situation som nu råder kring de svenska grundvattenmagasinen. Nivåerna för närvarande är under, eller mycket under, normalt i stora delar av landet.
– Det bådar ju inte så bra inför fortsättningen av vintern, säger Fredrik Theolin, grundvattengeolog på Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Myndigheten, som mätt grundvattennivåer sedan mitten av 60-talet, har inte stött på en liknande situation på 42 år. Det är framförallt Götaland och Svealand som är hårdast drabbat.

– Det år vi har som har ett liknande scenario är 1976 när vi hade en väldigt torr höst också. Då hade vi faktiskt lite lägre nivåer, säger Fredrik Theolin, grundvattengeolog på Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Saltvatten kan tränga upp

Grävda brunnar, som är beroende av de små grundvattenmagasinen, kan drabbas och torka ut när nivåerna sjunker. Men även djupborrade brunnar riskerar bli drabbade.

– De bergborrade brunnarna kan få problem med saltvatteninträngning när det är lägre nivåer. Det kan komma upp ett saltare vatten underifrån. Så att inte göra för stora uttag i bergborrade brunnar är rekommenderat, säger Fredrik Theolin.

Om nivåerna inte fylls på av nederbörd under vintern och våren så kan det bli stora problem under kommande sommar.

– Vi vill gärna ha mer än det normala nu. I november så kom mycket mindre nederbörd än normalt. I december har det kommit mer nederbörd. Det är närmare det normala. Men det behöver ju fortsätta så, gärna mer än det normala i januari, februari och mars.

Dricksvattenproduktion äventyras

De stora grundvattenmagasinen används i stor utsträckning till uttag av råvatten till kommunernas dricksvattenproduktion. Enligt SGU kan det om läget inte förändras till det bättre innebära påbud om att spara på dricksvatten.

Grundvattennivåerna i stora magasin, december 2018 (källa: SGU) Foto: SVT Desgin

– Jag kan inte utesluta det. Det är ju upp till kommunerna att svara på det, men nivåerna är ju fortsatt låga i de stora magasinen, säger Fredrik Theolin.

vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR