Brava Vattenrening Brava Storkök Vi har över 25års erfarenhet  |  Vi utför service på alla vattenfilter  |  100% nöjd kund garanti.

Lägre riktvärde för PFAS i dricksvatten

Läs mer här

För höga halter PFAS-kemikalier är skadligt, och nu sänker EU:s livsmedelsmyndighet riktvärdena.

Gränsen för hur stor mängd PFAS-kemikalier man kan få i sig utan hälsorisk ska sänkas kraftigt, detta fastslår EU:s livsmedelsmyndighet Efsa. De nya riktlinjerna är satta till 4,4 nanogram per kilo kroppsvikt och vecka, och gäller för fyra PFAS-ämnen tillsammans.

Sverige har inga gränsvärden för PFAS i dricksvatten, men det finns en rekommendation från Livsmedelsverket på maximalt 90 nanogram per liter.

– Livsmedelsverket följer nu upp vilka halter PFAS det finns i Sveriges dricksvatten i förhållande till de föreslagna gränsvärdena i dricksvattendirektivet och Efsas nya bedömning av giftigheten av dessa ämnen, säger Emma Halldin Ankarberg, toxikolog på Livsmedelsverket.

Tidigare har relativt få vattentäkter blivit undersökta, men beskedet från Efsa kommer mest troligt att leda till en större undersökning och därefter en uppföljning kring den situation som då uppenbarar sig.

– Att Efsa fastställer sin bedömning är bra. Detta riktvärde signalerar tydligt att vi måste sluta släppa ut PFAS-ämnen i miljön som till slut hamnar i dricksvattnet och maten. De  flesta i Sverige får i dag i sig mindre PFAS än det nya riktvärdet. Men på platser där dricksvattnet är förorenats av höga halter kan riktvärdet överskridas, säger Emma Halldin Ankarberg.

vattentekniker

Kontakta Brava Vattenrening

Kontakta det kontor som ligger närmast dig så återkommer vi till dig inom kort.
Brava Vattenrening är rikstäckande.

Brava Vattenrening Brava Storkök
X

Det ser ut som om du är sen. Bättre lycka nästa gång.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

BRAVA Vattenrening AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress info@brava.se.

BRAVA Vattenrening AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR